SCCM Consulting Services

Kärnan i hela Fidelity Consulting är personalen. Samtliga konsulter är handplockade för sin erfarenhet, kunskap och engagemang. Ingen har mindre än 10 års praktiskt erfarenhet och samtliga brinner för att få nöjda kunder. När man hyr en konsult av oss får man hela företaget på köpet. Om, mot förmodan, en konsult skulle stöta på ett problem som han eller hon inte kan lösa, får konsulten genast stöd av samtliga konsulter. Läs mer »

AppIQ

Frågar man IT-supporten vad deras vanligaste felärenden beror på kan det mycket ofta relateras till applikationer som inte fungerar. Ibland fungerar en applikation ett tag men när användaren får en ny så slutar den gamla att fungera. Då kan man blir tvungen att installera om hela datorn för att få igång användaren igen. Detta kan bero på flera olika orsaker och är ett komplext ämne.

Därför erbjuder Fidelity Consulting AppIQ, färdigpaketerade applikationer som fungerar under hela livscykeln. För att kunna erbjuda detta har vi skapat en samlig processer och rutiner som säkerställer högsta kvalité. Vi jobbar bara med de senste verktygen och stödjer allt från virtualiserade applikationer till fullfjädrade MSI-paket för både ”tunna” och ”feta” klienter. Läs mer »

SCCM Functional Outsourcing

Det är inte lätt att kunna allt. Speciellt inte när man behöver lite djupare kunskap i en värld där allting snurrar fortare och fortare. Det är inte ovanligt med behov av spetskompetens, kanske inte alltid, men ibland.

Ifall ditt företag känner igen sig i ovan beskrivning kan det vara smart att lägga ut driften av SCCM på entreprenad. Vårt koncept är uppbyggt från början för att passa in under dessa förutsättningar. Tack vare vår specialistkompetens kan vi utföra mer på kortare tid och med högre kvalité. Vi har även utvecklat ett antal applikationer som automatiserar rutinärenden, allt från att lägga upp en applikation till att felsöka varför ett paket in når ut till sin målgrupp. Ett annat exempel är vårt klientfelsökningsverktyg. Varje gång verktyget ansluts till en dator körs automatiskt ett tjugotal felsökningsskript och presenterar eventuella problem. Verktyget kan till och med korrigera eventuella problem automatiskt under de flesta omständigheter, något som helpdeskpersonlen brukar uppskatta. Läs mer »

DeploymentIQ

Nästan alla medel till stora företag har redan insett vikten av att ha en standardiserad klientplattform för att uppnå kraven på funktionalitet, stabilitet och kostnadseffektivitet. Väldigt få har dock verkligen lyckats med att uppnå målen. Mycket tack vara komplexiteten av ett sådant åtagande, speciellt när det inte är företagets kärnverksamhet. Det krävs helt enkelt specialistkompetens för att få till en bra plattform.

Därför har vi på Fidelity Consulting tagit fram ett helt koncept, DeploymentIQ som bygger på Microsofts teknologier med SCCM i botten. Sedan har vi tagit fram allt från filstrukturer till färdig dokumentation baserat på vår omfattande erfarenhet. Allt detta är utvecklat med åtanke att det skall gå att återanvända. Varje gång vi får en ny erfarenhet byggs detta in i vårt koncept. Denna lösning går givetvis att kombinera med våra andra erbjudanden, t ex LicenseIQ för att få en självbetjäningsportal samt effektivare hantering av Licenser. Läs mer »

LicenseIQ

LicenseIQ är det nya sättet att hantera licenser på. Genom att analysera faktiskt användande av licenser går det att genomföra stora effektiviseringar. LicenseIQ gör grovjobbet automatiskt; allt från att ersätta dyra licenser med ekonomiskt fördelaktiga alternativ, automatiserade avinstallationer eller helt enkelt flytta licenserna till den användare som är i störst behov. Förutom detta så ingår IQ-portal, en intern webshop där man kan hantera allt från att slutanvändaren kan beställa en ny applikation till att närmaste chef godkänner beställningen. LicenseIQ skapar även korrekta prognoser för nästa års licensinköp. Läs mer »